2022-12-08 16:15 || 1.0.0
 • Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Cikkek
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 887-7900 | E-mail: info@ogk.hu
  Magas kontrasztú nézet

  A mindennapi egészségfejlesztő testmozgást támogató KOMA XXXVII (2001) pályázat értékelése

  Az EüM-KOMA-ISM mindennapi testmozgás pályázatának megvalósulását az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségvédelmi Osztályának irányításával a megyei tisztifőorvosok az egészségvédelmi munkatársaik útján ellenőrizték a 2001/2002-es tanév során, majd a látottakat értékelték. A beszámolókat elemezve az alábbi következtetéseket lehetett levonni:

  1. Az ÁNTSZ által végzett ellenőrzés pontosan, a kért szempontoknak megfelelően, lényegre törően történt meg.

  2. Ezzel lényeges bizonyítékot sikerült nyernünk arról, hogy az iskolák meg tudják-e valósítani a mindennapi egészségfejlesztő testmozgást minden tanulójuk számára:

  • a 140 nyertes iskola közül 127 (90,7 %) eleget tudott tenni a kiírás két lényegi pontjának (minden tanuló részt vesz a mindennapi testmozgásban, minden tanulóval végeztetik a testnevelésben a Magyar Gerincgyógyászati Társaság tartásjavító tornáját)

  • a 140 iskola közül 13 (9,3 %) nem tett eleget a kiírás valamelyik lényegi elemének (9 iskolában nem sikerült minden tanulót bevonni, 4 iskolában nem alkalmazták a Magyar Gerincgyógyászati Társaság tartásjavító tornáját)

  • a 140 iskola közül 54 (38,6 %) példaszerűen valósította meg a feladatot

  • a 140 iskola közül 117-ben (83,6 %) alkalmasnak találta a testmozgás-program helyszíneit az ÁNTSZ ellenőrzés

  • a 140 iskola közül 20-ban (14,3 %) gyengén alkalmas a helyszín, 3 iskolában (2,1 %) nem alkalmas a helyszín a testmozgásra.

  3. Az iskolák tantestületeinek odaadó munkája nyomán szinte mindenhol sikerült elérni, hogy a szülők támogassák a mindennapi testmozgás programot, bár többlet időt köt le.

  4. Az iskolák túlnyomó többségében sikerült elérni, hogy a gyerekek örömmel vegyenek részt a mindennapi testmozgásban.

  5. Alapvetően kétféle módszer alakult ki a mindennapi testmozgás-program időbeni megoldására:

  • órarendbe iktatták, és így magától értetődően minden gyerek részt vett

  • nem iktatták órarendbe (többnyire azért nem sikerült órarendbe iktatni, mert a nyerés tényéről a tanév megkezdése után értesültek az iskolák - a kuratóriumi döntés szeptember 6-án született; ahol nem iktatták órarendbe, ott egyéni kiskönyvben vezették és igazolták a gyermekek részvételét a mindennapi testmozgás-programban).

  6. Feltűnik, hogy az iskolák rugalmasan alkalmazkodtak saját adottságaikhoz és körülményeikhez, nagy beleérző képességgel és találékonysággal oldották meg a vállalt feladatot.

  7. Több értékelésből kiviláglik, hogy az iskolák szükségesnek tartják, hogy a testnevelési óraszám kötelező módon emelkedjen.

  8. Néhány iskola jelezte, hogy a megkezdett mindennapi testmozgás-programot folytatni fogja akkor is, ha további pályázati forrás nem fog rendelkezésre állni.

  9. Sok iskola jelezte, hogy további támogatás hiányában nem fogja tudni folytatni a megkezdett programot.

  10. A pályázók egy része nem a többlet-óradíjak fedezésére igényelte a támogatást, hanem a testmozgás helyszínének vagy eszközeinek javítására.

  11. A nyertes iskolák között volt egy (Kecskemét, Vörösmarty Mihály Általános Iskola), melyben a 2001/2002-es tanévben már 15 éve valósult meg a mindennapi, órarendbe iktatott testnevelés, az önkormányzat folyamatosan biztosítja ehhez a többlet-finanszírozást, az iskola pedig a szükséges időt kigazdálkodja. A módszer egyszerű: 40 percig tart minden tanóra, így jut idő minden nap az órarendbe iktatott testnevelésre is. A tantestület tagjaitól ez önfegyelmet és 5 perc áldozatot kíván.

  12. A KOMÁ-hoz beküldött, testnevelési szaktanácsadók által készített értékeléseket testnevelők elemezték, az ő összefoglalásuk szerint az iskolák 2/3-a megfelelő módon oldotta meg a mindennapi testmozgást, 1/3-uk pedig gyengén vagy bizonytalanul megítélhető módon. Ők összesen 12 kiemelkedő példát jelöltek meg.

  2012. március 14.

  Dr. Somhegyi Annamária

  prevenciós igazgató